سیل ها

سیستم جدید وکیوم بخار برای بسته‌بندی غذای داغ از Multivac

ماشین جدید سیل برای بسته‌های دارویی