در کارخانه کارتن سازی علاوه بر کنترل کیفیت مواد اولیه از جمله کاغذ لاینر(کرافت)، کاغذ فلوت(OCC) و چسب و… ، محصول نهایی ( کارتن ) هم از نظر کیفی بررسی و کنترل  می شود. بعد از تولید محصول ، فرایند کنترل کیفیت کارتن آغاز می شود که کار اصلی کنترل ابعاد (طول ،عرض وارتفاع)  است به عبارت دیگر ابعاد جعبه تولید شده باید متناسب با ابعاد کالایی باشد که در آن قرار می گیرد .

{phocadownload view=file|id=107|text=دانلود متن کامل ماله|target=b}