کارتن یکی از محصولات فرعی تهیه شده از کاغذ است که در بسته بندی انواع محصولات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد . کارتن از ضربه خوردن محصول  در هنگام جابه جایی جلوگیری می کند،به این علت مقاومت های مکانیکی کارتن از جمله مقاومت لهیدگی حایز اهمیت است.

{phocadownload view=file|id=94|text=دنلود متن کامل مقاله|target=b}