هنر بسته بندی: Amcor Flexibles در تولید درب‌های ضددسترسی کودکان، فناوری انحصاری جدیدی را با نام (Amcor Opening Feature(AOF در بسته‌بندی‌های بلیستری معرفی کرده است.

 

بسته بندی, درب‌های ضددسترسی کودکان, بسته‌بندی‌های بلیستری, Amcor, صنعت بسته بندی

 

سیستم به مصرف‌کننده این امکان را می‌دهد تا با فشار هدفمند در نقاط از پیش تعیین شده به قرص دسترسی پیدا کند. این جایگزین سیستم سنتی پوست کندن بلیسترهاست. بدون نیاز به نوارهای کششی. اندازه بسته می‌تواند تا 40 درصد نسبت به کارت‌های بلیستر متداول کاهش یابد. طبق آزمایش‌های انجام گرفته از هر 50 کودک تنها یکی قابلیت دسترسی به قرص‌ها را داشته است. Aof این اجازه را به Amcor داده است تا از ساختارهای دولایه به جای سه‌لایه استفاده کند.