هنر بسته بندی: National Bulk Equipment سيستم‌هاي تخليه بار حجمي را طراحي و ساخته ‌است كه به‌طور ويژه براي غذا و فرآيندهاي دارويي و عمليات بسته‌بندي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و تضمين مي‌كند تا اين عمليات با استانداردهاي بهداشتي، بين‌المللي و محلي مطابقت داشته باشد.

 

بسته بندی, هنر, تخلیه بار, طراحی, مواد غذایی, استاندارد, شوینده های شیمیایی, national bulk equipment, food, design,

با داشتن چهارچوب تمام فولادي و نيز جوشكاري يكپارچه، اين سيستم را مي‌توان به روش بهداشتي CIP كرد. به خاطر نبود پيچيدگي و ابزار اضافي، سرعت تميزكاري آن نيز بسيار بالاست. عدم استفاده از قطعات فلزي در بخش داخلي، آن را ايمن براي تماس با موادغذايي و دارويي كرده است چرا كه امكان خوردگي از بين رفته است. همچنين مي‌توان از شوينده‌هاي شيميايي براي تميز كردن استفاده كرد.