هنر بسته بندی: شرکت Brandimage، طراحان و مشاوران ارزش‌سازی برای برند، برنده جایزه‌های نقره وبرنز مسابقه بسته‌بندی  The Vertex Awards 2018 که مسابقه بین‌المللی طراحی برندهای شخصی است، برای 7-Eleven شدند.

جایزه طراحی, مسابقه بسته‌بندی, مسابقه بسته‌بندی  The Vertex Awards 2018, مسابقه بین‌المللی طراحی, طراحی برندهای شخصی, طراحی بسته‌, طراحی بسته‌بندی, برندینگ, بسته‌بندی

جایزه طراحی, مسابقه بسته‌بندی, مسابقه بسته‌بندی  The Vertex Awards 2018, مسابقه بین‌المللی طراحی, طراحی برندهای شخصی, طراحی بسته‌, طراحی بسته‌بندی, برندینگ, بسته‌بندی

جایزه Vertex Awards تنها رقابت جهانی است که در طراحی بسته‌های Private Brand برگزار می‌شود. نمونه‌ها توسط حرفه‌ای‌های طراحی بسته‌بندی و برندینگ بررسی می‌شود آن هم در سه زمینه خلاقیت، قابلیت بازارسازی و نوآوری. در چند سال گذشته طراحی Brandimage برنده 25 جایزه داخلی و بین‌المللی هم برای محصول و هم بسته‌بندی آن شده است.