هنر بسته بندی: تعداد 21 واحد تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی طی سال 93 در استان بوشهر به بهره برداری رسید که این میزان با پیگیری مدیریت و تلاش صاحبان صنایع  استان در مقایسه با سال قبل از آن 62 درصد رشد داشته است.

مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت و گو با” هنر بسته بندی” گفت : میزان سرمایه گذاری انجام شده در این واحدها  225 میلیارد و 364 میلیون ریال بوده است.

عبدالرسول بهنام راد افزود: اشتغال ایجاد شده در این واحدها 340 نفر بوده که نسبت به سال گذشته 58 درصد رشد داشته و ظرفیت ایجاد شده اسمی این واحدها نیز 28 هزار و 940 تن بوده است. وی همچنین بیان داشت:  این واحدها درگروه های باغی، زراعی، دام و طیور و شیلات قرار دارند و خاطر نشان کرد که بهره برداری از  این تعداد واحد طی چند سال اخیر بی سابقه بوده است.

بهنام راد، عمده مشکلات واحدهای تولیدی در این بخش را کمبود سرمایه در گردش و بالا بودن هزینه های تولید عنوان کرد و افزود: تاکنون 130 واحد تولیدی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با اشتغال 3 هزار و 978 نفر و سرمایه گذاری بالغ بر 918 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده که ظرفیت اسمی این واحد ها 265 هزار و 981 تن است. همچنین میزان جذب ماده خام کشاورزی برای این واحدهای تولیدی362 هزار تن برآورد شد.

وی اظهار داشت: در سال 93 تعداد 133  فقره جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با پیش بینی سرمایه ثابت  بیش از 3 هزار و 758 میلیارد ریال و اشتغال 2 هزار و 141  نفر در زمینه تولید صنایع باغی ، زراعی ، دام وطیور و شیلات از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر صادرشد که پیش بینی ظرفیت اسمی این واحدها 191 هزار و  900 تن بود.