هنر بسته بندی: مدیریت بلورینگی باعث بهبود کیفی واجرا در تولید بطرهای PET است. Agr International Inc.، از پیشروان رهبر مدیریت توزیع مواد اولیه بطری‌های PET اخیرا اعلام کرده است که در پی معرفی فرآیند تکنولوژی مدیریت بلورینگی بطری‌های PET با نام تجاری CrystalView است.

 

تولید بطری PET با ضخامت نازک‌تر, مواد اولیه بطری‌های PET, مدیریت بلورینگی بطری‌های PET, بطری خای PET, تولید قالب گرم و سرد, فرآیند قالب سرد, بطری‌های سبک, فرآیند‌های دمشی/ کششی, قالب‌گیری دمشی,

 طبق نظر Gerog Wolfe، مدیر فنی Agr، CrystalView به معنای تولید بطری خای PET با ساختار بلورینگی متناسب همراه با ضخامت مورد نظر است. در یک کنفرانس صنعتی، Wolfeپیشرفت تیمش را در طول چند ماه اخیر توضیح داد و جزییات حاصل از مطالعات وسیعی که تیمش کرده و تاثیری که این مطالعات بر روی ساختار بلورینگی بطری‌های PET داشته است و اینکه این بطری‌ها با استفاده از فرآیند تولید قالب گرم و سرد به وجود می‌آیند را شرح داد.

Wolfe در مورد ارزش بلورینگی این گونه توضیح داد: «در تولید بطری‌های CSD که از فرآیند قالب سرد استفاده می‌شود، آزمایشات ما نشان می‌دهد که زمان بهینه برای شکست استرس تابعی از حرارت است که در فرآیند کشش به وجود می‌آید(نمودار). زمان آن رسیده تا به حداکثر رساندن جهت‌دهی در قالب سرد، شکست استرسی را بهبود بخشیم.»

به علاوه با بهینه کردن بلورینگی و جهت‌دهی، احتمال عدم موفقیت بسیار کاهش می‌یابد. یافته‌های ما نشان می‌دهد که فرآیند CrystalView، باعث ایجاد ظروف با عملکرد بهتر و قوی‌تر می‌شود و تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا بطری‌های سبک با حداقل ریسک ارایه کنند. داده‌های تجربی (Doe) سنگ بنای الگوریتم‌های پیچیده در کنترل قالب‌گیری دمشی شد که در CrystalView از آنها برای مدیریت بلورینگی در فرآیند‌های دمشی/ کششی با حرارت‌دهی مجدد استفاده نمود.

در گذشته از سیستم مدیریت قالب‌گیری دمشی Agr’s Process Pilot برای کنترل و اندازه‌گیری توزیع مواد در یک ضخامت خاص حدود 0025/0 میلی متر استفاده می‌شد. در ترکیب با CrystalView توانایی مدیریت فرآیند بلورینگی و اندازه‌گیری توزیع مواد در درجات بهینه به‌طور مستمر برای همه نوع بطری در یک چرخه کامل تولید به وجود آمده است.

اطلاعات بیشتر درwww.agrintl.com