هنر بسته بندی: تولیدکننده آبجو با نام Boll’s Brewery دو نوع محصول با طعم‌های جدید روانه بازار کرده که برای بسته‌بندی آن از قوطی‌های 16 انسی تولید شرکت Ball Corporation استفاده شده است.

Laura Bell مدیر Bell’s Brewery چنین می‌گوید: «مشتریان ما ساعت‌های زیادی را بیرون از منزل سپری می‌کنند. عرضه محصول ما در قوطی باعث می‌شود تا در مکان‌هایی که امکان بردن بطری شیشه‌ای وجود ندارد، این خریداران بتوانند نوشیدنی را با خود ببرند. با این کار علاوه بر توجه کافی به مسئله بازیافت، می‌توانیم مشکل عبور اکسیژن و نور از بسته‌بندی به محصول و فساد آن را حل کنیم.