بعید است کسی معنای واژه “بازیافت” را نداند یا درباره آن نشنیده باشد. صنعت پرکاربرد، سودآور و بسیار حیاتی که متاسفانه برداشت‌های مختلفی از آن ارایه شده است. برداشت‌هایی که آغشته به مسایل تجاری، صنفی و یا حتی سیاسی بوده است. اینکه پلاستیک‌ها برای طبیعت بسیار مضر و به کارگیری کاغذ در جهت حفظ محیط زیست است و یا…

{phocadownload view=file|id=232|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}