هنر بسته بندی: بازار جهانی روکش‌های کارکردی و غیرقابل نفوذ مورد استفاده در کاغذ و مقوا بیش از 2/4 میلیارد دلار در سال 2012 تخمین زده شد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2018 به 420هزار تن برسد.

بسته بندی, هنر, روکش های محافظ, امار کاغد و مقوا, روکش های ضد عبور, بازیافت, پلی اتیلن, الومینیوم, پلیمر های اکستروژن شده, لمینیت فویل, packaging, art, laqminate, recycling, foil

گزارش Smithers Pira نیازها را در سه بخش بزرگ ارزیابی کرده است: آمریکا، EMEA و آسیای پاسیفیک. آمریکا بزرگترین سهم از بازار جهانی را با 28 درصد از کل در سال 2012 دراختیار داشت. اگرچه در سال‌های آینده این جایگاه به بخش آسیای پاسیفیک و چین داده خواهد شد و آنها در سال 2018، 41 درصد سهم بازار را در مقابل آمریکای 25درصدی در اختیار خواهند داشت. بهبود وضعیت اقتصادی به معنای این است که درآمدها افزایش و خرید وسایل خانگی نیز بیشتر خواهد شد.

تغییرات در سبک زندگی و آمار جمعیتی مانند رشد ، نیاز به راحتی، غذاهای قابل خوردن در حال حرکت و بسته‌های کوچکتر منجر به افزایش استفاده از روکش‌های ضدعبور برای بخش کاغذ و مقوا می‌شود. نگرانی راجع به بازیافت و پایداری نیز از عوامل مهم هستند. بسیاری از خرده‌فروشان اصرار به توانایی در ردیابی منابع و آگاهی نسبت به مسایل محیط‌زیست در توزیع و تولیدشان دارند که باعث خلق نیاز به مواد روکش‌زنی، زیست‌تخریب‌پذیر، قابل بازیافت یا قابل کمپوست خواهد شد.

هزینه ها کماکان در جلوی ذهن همه باقی خواهند ماند، از تولیدکننده مواد اولیه خام گرفته تا مصرف‌کننده نهایی. بسیاری از روکش‌ها شامل پلی‌اتیلن یا آلومینیوم یا هر دوی آنها می‌شوند پس فراریت قیمت مواداولیه در این بازارها باعث افزایش فشار بر تولیدکنندگان برای مطرح شدن جایگزین‌ها با قیمت‌های رقابتی خواهد شد در حالی‌که همان ویژگی‌های موادی که تمایل به جایگزینی دارند را از خود نشان می‌دهند.

بسته‌بندی غذا و نوشیدنی 85درصد از کل نیاز برای روکش‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و در میان دو گروه بالا بخش‌های غذای منجمد و تازه سهم عمده را دارند. یکی دیگر از مصارف عمده البته در بخش‌های غیرغذایی بسته‌بندی تنباکو است. حدود 40درصد از مواداولیه روکش‌زنی مورد استفاده در بخش نوشیدنی و مایعات اغلب به صورت پلیمرهای اکستروژن شده و لمینیت فویل آلومینیوم به کار گرفته می‌شوند.