بسته‌های جدید شور و هیجان را به بخش‌های مختلف تولید نوشیدنی آورده‌اند. بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی Packaging Digest می‌گویند که انتظار دارند تا موجودی تولیدات نوشیدنی در سال 2015 افزایش یابد که این رشد اغلب به خاطر پیشرفت و ارتقا بسته‌بندی‌های جدید از لحاظ فرمت یا اندازه خواهد بود. به همین خاطر فراز و فرود واحدهای درگیر سهام ادامه خواهد داشت.

 

{phocadownload view=file|id=344|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}