هنر بسته بندی: بسته‌بندی جدید Tray pack که پایدار، قابل دربندی مجدد و اقتصادی است به بازار آمد. این بسته‌بندی به‌عنوان جایگزینی برای بسته‌های ترموفورم، صدفی یا بلیستر از طرف شرکت Display Pack به بازار معرفی شده و دارای بخش بالایی است که می‌‌تواند در طول شیار تعبیه شده بر روی بسته‌بندی بلغزد و بسته شود.

بسته‌بندی جدید Tray pack, دربندی مجدد, بسته‌های ترموفورم,  Display Pack, بلیستر, سیل

ایده از آن جایی شکل گرفت که بسته‌های مشابه در حال باز و بسته کردن دچار آسیب می‌شدند. این به‌ویژه برای مشتریانی است که دوست دارند محصول درون بسته را قبل از خرید کنترل کنند. از طرف دیگر این سادگی در باز و بسته کردن نیاز به ادوات گران برای دربندی را از بین برده است. همچنین می‌‌توان از سیل «شاهد دستکاری شدن» برای اطمینان از صحت و عدم دستکاری محصول قبل از خرید استفاده کرد.