بسته بندی بهداشتی در ایلام

ایرنا:  مدیر جهاد کشاورزی ایلام از اجرای طرحی بسته بندی بهداشتی سبزی در این شهرستان خبر داد.ˈغلام عباس سهرابوندیˈ در این خصوص گفت: طرح بسته بندی بهداشتی سبزی برای نخستین بار در ایلام با اعتبار یک میلیارد و 400 میلیون ریال انجام شده است.

بسته بندی سبزیجات

وی افزود: این طرح در بخش مرکزی شهرستان و روستای هفت چشمه از محل طرح توسعه بخش کشاورزی به بهره برداری رسیده است.

مدیر جهاد کشاورزی ایلام ادامه داد: هشت نفر به صورت مستقیم و 15 نفر به شکل غیر مستقیم با اجرای این طرح مشغول به کار شدند.

ایلام با گستره 20 هزار کیلومتر مربع نزدیک به 220 هزار هکتار زمین کشاورزی قابل کشت دارد که عمده محصول های تولیدی استان را گندم، جو، ذرت، نخود، چغندرقند، برنج، صیفی و گونه های جالیزی تشکیل می دهد.