BASF از شرکت‌های پیشرو در صنایع شیمیایی، دفتر جدید خود در چین را افتتاح کرد.

BASF Innovation Campus Asia Pacific با هزینه‌ای بالغ بر 55 میلیون یورو همراه با دفتر مرکزی جدید شرکت در چین افتتاح شد. این بزرگترین سرمایه‌گذاری BASF در بخش خلاقیت‌ها در خارج از آلمان است. MartinBrudermueller از مدیران شرکت در این خصوص چنین می‌گوید: «خلاقیت‌های انجام گرفته در بخش شیمی نقشی کلیدی، در تولید و عرضه راهکارهای جدید دارد. همکاری نزدیک با دانشمندان مواد اولیه، متخصصین فنی و خریداران تجاری BASF  را قادر ساخته تا خلاقیت‌های خود را در آسیا برای آسیا و جهان تولید ‌کند.

www.basf.com