ایرنا :  مشارکت بنیاد برکت منجر به تأسیس واحد اقتصادی برای بسته بندی و نگهداری خرما در سردخانه مناسب در منطقه دشتستان استان بوشهر شد.

این مرکز که ظرفیت بسته بندی و نگهداری دو هزار تن خرما را در سال دارد، فرصت صادرات این محصول به دیگر کشورها را فراهم خواهد کرد.
بنیاد اجتماعی و اقتصادی برکت برای شکل گیری این واحد اقتصادی، 30 میلیارد و 489 میلیون ریال مشارکت مالی کرده است.

این واحد اقتصادی که در منطقه ی تنگ ارم قرار دارد، زمینه اشتغال را برای 336 نفر (56 نفر به طور مستقیم و 280 نفر به طور غیرمستقیم) از ساکنان بومی این منطقه فراهم آورده است.استان بوشهر به علت برخورداری از نخیلات فراوان و بنادر صادراتی، امکان بالقوه فراوانی برای تولید و صادرات محصول خرما را دارد و تأسیس این واحد اقتصادی براساس بررسی های کارشناسی انجام شده است.

بنیاد برکت با مشارکت در طرح های مختلف اقتصادی، قصد توانمندسازی مناطق محروم و حمایت از کارآفرینان محلی و کارآفرینی برای ساکنان این مناطق را دارد.