اصولا از یک بسته بندی ماده غذایی انتظار می رود برای مدت هر چه بیشتر محتویات خود را با کیفیت ثابت نگهداری کند. گرچه اغلب مواد غذایی تحت فرایند تولید از نظر شیمیایی و میکروبی به شرایط نسبتا پایداری می رسند که با وجود یک بسته بندی مناسب این شرایط پایدار را می توان برای مدت طولانی تری حفظ کرد اما برخی از مواد غذایی مانند میوه ها و سبزیجات تازه شرایط فراوری حرارتی یا برودتی را تحمل نمی کنند و به دلیل ساختار بیولوژیکی خود تا مدتها پس از چیده شدن عمل تنفس را انجام می دهند…

{phocadownload view=file|id=207|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}