هنر بسته بندی/ Gulfood Manufacturing Report 2014: شرکت Aser Ambalaj از کشور ترکیه در این نمایشگاه حضور یافته بود که مواداولیه پلاستیکی تولید می‌کردند. کار این مجموعه در ابتدا صادرات پرک PET به شرکت‌های تولیدکننده فیبر و بسته‌بندی بود.

 مواداولیه پلاستیکی, پرک PET, بازیافت بطری‌های PET, PET، ABS، APET، CPET، GPET، GAGPET، REPET، PP, ورق PS, صنایعی همچون غذایی، شیرینی و شکلات، دارویی, بسته بندی,  صنعت بسته بندی

 شرکت در حال حاضر در مساحتی بالغ بر 10هزار مترمربع مشغول فعالیت است که از این میان 4هزار مترمربع فضای آزاد برای بازیافت بطری‌های PET اختصاص دارد. از سال 2012 Aser شروع به تولید فیلم PET، ABS، APET، CPET، GPET، GAGPET، REPET، PP و ورق PS کرده است. این فیلم‌ها با حداقل ضخامت 200 میکرون و برای صنایعی همچون غذایی، شیرینی و شکلات، دارویی و… تولید می‌شوند.

 aserambalaj.com