پرکنی داغ یا استپیک این سوالی است که اغلب شرکت‌ها در هنگام فکر کردن به بسته‌بندی برای نوشیدنی‌های حساس به دنبال پاسخی برای آن می‌گردند.

از دیگر مسایل مورد بحث پرکنی سرد است. بازار این فناوری رو به گسترش است چرا که مشتریان نوشیدنی‌های تازه و طبیعی را بیشتر می‌پسندند. این نوع نوشیدنی‌ها طول عمر بیشتری دارند و احتیاجی به نگهداری در یخچال نیز ندارند.

پرکنی استپیک امکان ایجاد خلاقیت در بازار را به وجود آورده‌اند حتی در بخش محصولات بسaیار حساس. فناوری‌های گوناگون پرکنی استپیک به گونه‌ای هستند که از محصول و محتویات آن مراقبت کنند و استفاده از افزودنی‌ها را حذف نمایند. همچنین ویتامین‌ها در آنها حفظ شوند. Holger Kahlert مدیر فناوری پرکنی در Krones چنین می‌گوید: «شرکت می‌خواهد از استپیک خیس کلاسیک با اسید یا استریلیزه خشک با پروکسید هیدروژن به سمت سیستم‌های بدون مواد شیمیایی حرکت کند. به‌عنوان مثال استفاده از پرتوافکنی. «بدون آب، زندگی ممکن نیست.» چنانچه ایزولاتور همیشه خشک بماند و از هیچ ماده شیمیایی استفاده نشود، میکروارگانیزم‌ها هیچ ماده مغذی برای تغذیه نخواهند داشت و هیچ آلودگی امکان بقا پیدا نخواهد کرد. این کار هزینه فرآیند را نیز پایین می‌آورد و درجه بهداشت ماشین را نیز بالا می‌برد.

www.krones.com