هنر بسته بندی : عسل يكي از محصولات خاص در بخش كشاورزي ايران است اما با وجود مرغوبيت ،كمتر به بسته بندي آن توجه شده است. در بين تعداد محدود نمونه هاي موجود بسته بندي شده در بازار، اين توليد كننده اهميت خوبي به بسته بندي محصول خود داده است.

طراحي و توليد بسته بندي كار شركت آرماسان است كه به سفارش آذركندو انجام شده است. بسته بندي ثانويه، شفاف انتخاب شده تا محصول درون به خوبي ديده شود. بسته بندي اوليه شامل ظرف شيشه اي با ليبلي كه به صورت كلاه بر روي درب قرارگرفته و نخ كنفي پيچيده بر دور آن مي شود.استحكام ، راحتي باز و بسته كردن و دستگيره بسته بندي پلاستيكي ثانويه مناسب است.همچنين قاشق و دفترچه قرار گرفته درون آن نشان از اهميت طراح نسبت به جزييات و داشتن بسته بندي كامل دارد.اطلاعات درج شده برروي بسته بندي و درون دفترچه آن كامل و نشان از احترام توليد كننده به نام تجاري خود و نيز مصرف كننده دارد. همچنين شماره سريالي كه براي هر محصول منحصر به فرد است.

تنها نقطه ضعف هاي بسته بندي را شايد بتوان چاپ به نسبت كم رنگ نام تجاري شركت با توجه به شفاف بودن بسته بندي و نيز نبود پايداري كافي سيني مقوايي كف بسته براي نگهداري ظرف شيشه اي عنوان كرد .

در مجموع انگيزه توليد كننده براي داشتن بسته بندي مناسب ، طراحي و اجراي خوب آن قابل تقدير است.