ایرنا : سرپرست شبکه دامپزشکی خمین گفت: فصل بهار امسال 10 تن عسل مرغوب بسته بندی شده از این شهرستان به خارج از کشور صادر شد.

 

بسته بندی عسل

نعمت الله رضایی افزود: این میزان محصول خوراکی مقوی صادراتی به کشور مالزی ارسال شده است. وی ارزش ریالی عسل صادراتی این شهرستان را بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد کرد و گفت: شهرستان خمین در تولید عسل از نظر کمیت و کیفیت رتبه نخست استان مرکزی را داراست و به طور مستقیم 187 نفر در حرفه زنبورداری مشغول به کار هستند.

رضایی افزود: واحدهای بسته بندی برای جمع آوری، فرآوری عسل تولیدی زنبورستان ها در شرایط بهداشتی و مناسب برای عرضه به بازارهای داخلی و خارجی در این شهرستان احداث شده است. رییس شبکه دامپزشکی خمین افزود: 9 کارگاه فرآوری صنعتی عسل در شهرستان خمین در حال احداث است که با راه اندازی این تعداد کارگاه های فرآوری، برای 70 نفر به طور مستقیم در خمین شغل ایجاد شده است.

رضایی ادامه داد: پارسال 38 تن عسل مرغوب و بسته بندی شده به کشورهای عراق و مالزی ارسال شده است. سرپرست شبکه دامپزشکی خمین پیش بینی کرد تا پایان امسال صادرات عسل از این شهرستان به حدود 50 تن برسد.