هنر بسته بندی : نخستین  نمايشگاه بين المللي تخصصي صنايع شيميايي ، لاستيك ، پلاستيك، رنگ، رزين و پوشش هاي صنعتي از تاريخ 11 تا 14تيرماه سال 92 در اراك برگزار مي‌شود.

مكان برگزاري اين نمايشگاه ، محل دايمي نمايشگاه بين المللي غرب ايران(اراك) است.