هنر بسته بندی: تیم Amcor Flexibles Produce سفری را برای ارتباط با مشتریان و بحث با آنان درخصوص راهکارهای کاهش ضایعات غذا انجام داد.

 

 کاهش ضایعات غذا, بسته بندی, صنعت بسته بندی, فیلم‌های نفوذناپذیر, کاهش ضایعات محصولات غذایی, PE تولیدشده از نیشکر, اثر گلخانه‌ای

 

مقصد سفر شهرهای Edinburgh و Peterborough بودند تا در مکان مشخص بتوانند با مشتریان درخصوص فیلم‌های نفوذناپذیر سفارشی Amcor P-Plus و NaturePlus Renewable PE صحبت کنند. مدیر ارتقا شرکت می‌گوید که به خریداران گفته خواهد شد فناوری پرفراژ میکرونی P-Plus برای افزایش طول‌ عمر و کاهش ضایعات محصولات غذایی انتخابی صحیح است. معرفی PE تولیدشده از نیشکر نیز بخشی دیگر از برنامه است. این راهکار جدید بسته‌بندی می‌تواند تا 75درصد از اثر گلخانه‌ای در بخش نانوایی را کاهش دهد.