قوطی آلومینیومی دارای قابلیت بازیافت بسیار بالایی است، بدین معنی که می‌توان این قوطی را ضمن استفاده و بازیافت، به‌طور ممتد و بی‌پایان در چرخه تولید به‌عنوان قوطی جدید مورد استفاده قرار داد. این چرخه، از تولید تا حضور قوطی بازیافت شده در قفسه فروشگاه‌های مواد غذایی و سپس بازگشت آن به کارخانه جهت باز تولید کمتر از 60 روز به طول می‌انجامد که ماحصل این چرخه برای حفظ ذخایر طبیعی و فرآیند سالم‌سازی محیط زیست ارزش فراوانی دارد. آمار رسمی سازمان‌های مرتبط با بازیافت بسته‌بندی‌های آلومینیومی در آمریکا نشان می‌دهد تهیه یک قوطی جدید با استفاده از قوطی‌های باز یافتی در مقایسه با تولید آن از مواد خام می‌تواند تا 95درصد انرژی را صرفه جویی کند و همچنین به میزان زیادی سبب کاهش فضای نگهداری بقایای قوطی‌ها شود.

{phocadownload view=file|id=68|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}