مسابقات بسته‌بندی آلمان یکی از بااعتبارترین مسابقات بسته‌بندی اروپا است که به طور سالانه برگزار می‌شود. شروع این رویداد به سال 1963 بازمی‌گردد و امروز اعتبار آن به گونه‌ای است که برندگانش، کاندیدای مسابقات Worldstar می‌شوند. فایل عکس‌های این مسابقه بر روی سایت نشریه «هنر بسته‌بندی» در بخش «تصاویر» قابل مشاهده است.

 

{phocadownload view=file|id=327|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}