گرایش ها و پیشرفت ها در صنعت بسته بندی به خصوص در دهه اخیر سرعتی باور نکردنی یافته است. دشوار است که بتوان گفت  این گرایش های تازه و نیازهای جدید بازار بوده اند که پیشرفت ها را موجب شده اند یا پیشرفت های به وجود آمده توانسته  نیازها و سلیقه های تازه و گوناگون را ارضا کند. نتیجه اما این شده که بسته بندی زیر چندین ذره بین قرار گرفته است. ذره بین هایی که نه تنها تعداد آنها در گذشته کم تر بود بلکه درشت نماییشان نیز کوچک تر می نمود.

{phocadownload view=file|id=144|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}