هنر بسته بندی: بیست و دومین نمايشگاه بين المللی صنايع کشاورزی، مواد غذایی، ماشين آلات و صنايع وابسته – ايران آگروفود 2015 – ازتاريخ 5 تا 8 خرداد ماه 1394  برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه توسط شرکت پالار سامانه و همکاران خارجی آن با اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران و با همکاری شرکت سهامی نمایشگاه ها براي بیست و دومین سال متوالي در محل دایمی نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار می شود.

در راستای هر چه تخصصی تر شدن فضای برگزاری نمايشگاه، بهره گيری و استفاده هرچه بيشتر مشارکت کنندگان و بازديدکنندگان، نمايشگاه امسال نيز در ســه بخش تخصصــي«ايران فود»، «ايران فودتک»  و «ايران آگرو» با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.