مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: بازاریابی و بسته‌بندی مناسب زمینه جذب بیشتر محصولات کشاورزی به بازار را فراهم و در نتیجه از میزان ضایعات می‌کاهد.

ایرج بنیادی افزود: روند ارتقای تکنولوژی و افزایش کیفیت بسته‌بندی محصولات غذایی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده ایفا کند زیرا توجه به مسائلی از قبیل نور، حرارت، مواد افزودنی ضد فسادپذیری، آفات و باکتری‌ها، باعث می‌شود بازاریاب محصول را به قیمتی مناسب به فروش رساند.

وی اظهارداشت: فروش به موقع موجب کاهش موجودی محصول در انبار، سردخانه و مزرعه شده و در نتیجه ضایعات به حداقل می‌رسد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: سیاست تعیین قیمت تضمینی خرید مناسب باعث می‌شود که نخست در زمان پائین بودن قیمت در بازار، منافع کشاورز به مخاطره نیفتد و دیگر اینکه به دلیل خرید دولت در زمان عدم خرید به قیمت مناسب از سوی بازار، محصول به صورت ضایعات از بین نرود.

وی افزود: صنایع تبدیلی به دلیل بکارگیری محصولات کشاورزی به‌عنوان مواد اولیه می‌تواند عاملی برای استفاده بهتر از این محصولات تلقی شود.

بنیادی ادامه داد: بسیاری از محصولات کشاورزی دارای زمان تولید و مصرف متفاوتی هستند، تولید یا برداشت آنها معمولا در یک زمان مشخص و کوتاه ولی مصرف در زمان طولانی‌تری صورت می‌گیرد.

وی گفت: صنایع تبدیلی می‌توانند با حفظ و نگهداری محصولات در آنها به گونه‌ای تغییر و تبدیل ایجاد کند که امکان مصرف در طول سال میسر باشد.

معاون جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی دارای برخی اثرهای اقتصادی از قبیل ایجاد ارزش افزوده، اشتغال، درآمدهای ارزی و همچنین استفاده بیشتر از محصولات کشاورزی و جلوگیری از اتلاف و ضایع شدن محصولات می‌شود.