هنر بسته بندی: کارشناس اداره غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو به خریداران آدامس تاکید کرد که هنگام خرید آن به برچسب و نوع بسته بندی آن دقت کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان غذا و دارو، « فرانک ناظمی پور» افزود: پروانه ساخت یا پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت باید حتما بر روی بسته بندی محصول درج شده باشد.

 ناظمی پور گفت: تاریخ تولید و انقضای آدامس نیز از جمله مواردی است که مصرف کننده باید به آن دقت کند . ضمن اینکه بسته بندی این محصول محکم و فاقد هر نوع پارگی باشد.

 این کارشناس سازمان غذا و دارو اظهار کرد: طرح برچسب محصولات غذایی از جمله آدامس، اطلاعات کامل درباره محتویات محصول را در اختیار هموطنان قرار می دهد. در قدیم آدامس رایج در ایران را سقز می گفتند که از تنه درخت به دست می آمد.