هنر بسته بندی: ACG نسل جدیدی از ماشین‌های بسته‌بندی را معرفی کرد. این گروه صنعتی که ارایه‌کننده ماشین‌های صنایع دارویی است، نمونه اولیه نسل آینده ماشین‌های بسته‌بندی و بازرسی را ارایه کرده است.

 

 

 

 

سری ماشین‌های NXT در راستای نگرش جدید شرکت به مصرف‌کننده تولید شده‌اند. ماشین‌ها در بخش‌های پرس قرص، تجهیزات بسته‌بندی بلیستر و کارتن، واحدهای سریال‌بندی برای ایجاد قابلیت ردگیری تولید می‌شوند.

Ultra HMI ماشینی است که با حداقل نیروی اپراتور کار می‌کند، دارای داشبورد متمرکز و امکان تصویر سازی بهتر اطلاعات است. Stealth Design ماشینی است که قابلیت مانور زیادی دارد و خروجی آن با حداقل اثرگذاری کربنی انجام می‌شود.

Explore AR کاهش زمان خواب ماشین، به‌کارگیری تکنولوژی AR و افزایش سرعت سرویس و خدمات را شامل می‌شود.