فرآیند بسته‌بندی پایدار (Sustainable Packaging) ارتقا و استفاده از بسته‌بندی است که منجر به بهبود پایداری شود. این کار برای کاهش تاثیرات زیست‌محیطی و اثرات اکولوژیکی انجام می‌شود. همچنین بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها و مراقبت بیشتر از اکوسیستم‌های طبیعی همزمان با کاهش اثر گلخانه‌ای. فاکتورهای خاص در طراحی پایدار بسته‌بندی شامل این موارد می‌شود: استفاده از حداقل مواداولیه، بهبود لجستیک، بهبود مصرف انرژی، استفاده از مواداولیه بازیافت شده، بازیافت‌پذیری، قابلیت استفاده مجدد از بسته‌بندی، استفاده از منابع تجدیدپذیر در بسته‌بندی، استفاده از مواداولیه زیست تخریب‌پذیر، عدم استفاده از مواد سمی برای انسان، کاهش اثر بر لایه ازن، استفاده بهینه از منابع آب و… .

{phocadownload view=file|id=173|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}