هنر بسته بندی: AquaSense آخرین لیبل خلاقانه تولید Essentra Packaging، طراحی شده است تا به کنترل‌کننده رطوبت محتویات بسته باشد و اجازه ندهد تا محصول خشک شده و تازگی خود را از دست بدهد.

بسته بندی, صنعت بسته بندی, پد, لیبل, پد جاذب اب, گرافیک, بسته بندی, صنعت بسته بندی, پد, لیبل, پد جاذب اب, گرافیک,  بسته بندی, صنعت بسته بندی, پد, لیبل, پد جاذب اب, گرافیک,

به عنوان بخشی از AquaSense, Essentra Packaging’s Protect نخستین نمونه از فناوری فعال لیبل است که دارای پد اختصاصی جاذب است و به‌وسیله مصرف‌کننده در هنگام بازکردن بسته یا تیوب فعال شده است. پد در زیر درب قرار گرفته است و میزان مشخصی آب را جذب می‌کند که بعدا آن را درون بسته رها خواهد کرد تا محتویات را تازه نگهدارد و از ضایع شدن محصول به خاطر از دست دادن آب جلوگیری کند.

این پدها در اندازه‌ها و شکل‌های متفاوت موجود هستند و گزینه‌های اضافی را نیز در خود دارند. این گزینه‌ها شامل گرافیک‌های جذاب و طراحی‌هایی هستند که با توانایی تازگی‌بخش پد هماهنگ هستند و پیام دریافت مایع از طرف مصرف‌کننده را با خود دارند. از آن جایی که پدها به میزانی که لازم است آب جذب می‌کنند، دیگر نیازی نیست که مصرف‌کننده میزان آب را اندازه‌گیری کند.

اطلاعات تکمیلی در www.essentrapackaging.com