هنر بسته بندی: 9 نفر از هر 10 ایتالیایی (حدود 94درصد از پرسش‌شوندگان) معتقدند که دولت باید شرکت‌ها را از لحاظ قانونی مجبور به اعلام میزان التزام بسته‌بندی‌هایشان به محیط‌زیست کند.

بسته‌بندی‌های قابل بازیافت, مواد غیرقابل بازیافت, بسته بندی, بسته‌بندی‌های کاغذی, بسته‌بندی پلاستیکی

به همین میزان از این افراد نیز بر این باورند که بسته‌بندی باید حاوی اطلاعات میزان توجه‌اش به پایداری باشد.  9 نفر از هر 10 ایتالیایی بسته‌بندی‌های قابل بازیافت را ترجیح می‌دهند و نیمی از پرسش‌شوندگان خرید محصولات بسته‌بندی شده‌ای که از مواد غیرقابل بازیافت تولید شده‌اند را کاهش داده‌اند. براساس تحقیقی که موسسه ProCarton از 7000 نظر مصرف‌کننده اروپایی از 7 کشور انجام داد،  89درصد بسته‌بندی‌های کاغذی یا مقوایی را بر بسته‌بندی پلاستیکی ترجیح دادند.