هنر بسته بندی: چسب ثابت‌کننده کالا بر روی پالت، باعث صرفه‌جویی در هزینه و کاهش ضایعات و جلوگیری از آسیب در حین حمل و انبارداری می‌شود. شرکت Protek Packaging، تولیدکننده سیستم‌های چسب داغ، این نوع چسب جدید را برای محافظت از محصولات طراحی کرده است.

 

 

 

این چسب‌ها باعث می‌شوند که پالت‌ها بعد از برداشتن لفاف کامل شکل خود را حفظ کنند و از افتادن کالاها جلوگیری شود. این چسب که قابل بازیافت نیز هست با استفاده از سیستم ذوب داغ به گوشه‌های جعبه‌ها یا کارتن‌ها در حین گذاشتن آنها افزوده می‌شود. علاوه بر اینکه تا 70درصد در مصرف لفاف استرچ صرفه‌جویی می‌شود که با این کار تعداد جعبه‌های قرار گرفته روی پالت نیز افزایش می‌یابد. با این شرایط از فیلم استرچ به میزان کمتر می‌توان فقط برای جلوگیری از خیس شدن کالاها در حین حمل استفاده کرد.