هنر بسته بندی:  سری جدید تحقیقات نشان داد که فیلم‌های Walki’s Bioska در مدت 6 ماه کاملا تجزیه می‌شوند. تحقیق که در موسسه محیط‌زیست فنلاند انجام گرفت، زیست‌تخریب‌پذیری پلاستیک‌های bio-based و biodegradability را اندازه‌گیری کرد. فیلم‌های Bioska یکی از سریع‌ترین زمان‌های زیست‌تخریب‌پذیری را از خود نشان دادند.

 

 

 

در پروژه Ubinam که حدود یکسال به طول انجامید، فیلم و مواد اولیه گوناگون زیست‌تخریب‌پذیر مورد آزمایش گرفتند. در طی آزمایش‌ها شرکت به فیلم جدید شفاف بسته‌بندی رسید: Bioska 501 و Bioska +. نمونه‌ای از مواد در ساحل جنوب‌غربی فنلاند به مدت 6 و 12ماه قرار گرفتند.

تحقیقات نشان داد که در کمتر از 6 ماه دیگر اثری از مواداولیه باقی‌ نمانده بود. اتحادیه اروپا در حال سختگیری بیشتر مواد پلاستیکی برای بسته‌بندی است. تولید این دو فیلم بر پایه پلیمرهای طبیعی به دست آمده از گیاهان و باکتری‌ها انجام شده‌ است. نکته دیگر نازکی بیش از حد فیلم‌هاست که تخریب آن‌ها را آسان‌تر می‌کند.