هنر بسته بندی: فیلم جدید BioFreshPak می‌تواند بدون یخچال طول عمر محصول را افزایش دهد و در دمای محیط نیز ظرف 180 روز تجزیه شود.

 

 

یکی از نقش‌های مهم بسته‌بندی در دنیای امروز جلوگیری از ضایعات غذاست. بسته‌بندی صحیح، آزمایش و کنترل درجه حرارت از اصول بنیادی برای افزایش طول عمر محصولات تازه هستند. نیاز مصرف‌کنندگان به میوه و سبزیجات تازه و برش‌خورده بیش از پیش شده است اما متاسفانه عمر این محصولات کم است. در هند 40درصد از موادغذایی قبل از رسیدن به بازار تلف می‌شوند. راهکار متداول شرکت‌ها، به کارگیری فیلم PLA بود، اما فیلم BioFreshPak برخلاف PLA بازیافت‌پذیر است. ترکیب منحصربه فرد آن شامل TPS (Thermoplastic Starch) و سایر پلیمرهایی است که در دمای اتاق کمپوست می‌شوند. فیلم می‌تواند عمر محصول را بیرون از یخچال بین 2 تا 5 روز افزایش دهد.