هنر بسته بندی: سری وبینارهای ProPak  و WPO  با تمرکز بر گرایش های کلیدی صنعت، فرصت ها و چشم انداز پس از COVID 19  برگزار می شود. این وبینارها با همکاری سازمان جهانی بسته بندی (WPO) در 5 مرحله برگزار خواهد شد.

 

روی تصویر کلیک کنید و ثبت نام نمایید

 

در این رویدادها سعی می شود تا نگاهی به گرایش های کلیدی در آینده بسته بندی جهان و مهمترین موضوع در صنایع پروسسینگ و بسته بندی پس لز همه گیری کرونا انداخته شود.

نخستین وبینار از تاریخ 24 ژوئن (4 تیر) از ساعت 8 به وقت گرینویچ با موضوع ” تاثیر و چالش هایی که COVID 19 بر صنایع خواهد گذاشت” آغاز می شود. سخنران اولین دوره پروفسور Pierre Pienaar  رییس WPO است. در دوره های بعدی از سخنرانان بین المللی در این زمینه استفاده خواهد شد. فهرست سری وبینارهای بعدی و عناوین آنها به شرح زیر است:

 

24 June 2020Impact and Challenges of COVID on the packaging industry
22 July 2020The role of packaging in Food Safety & Food Integrity 
19 August 2020Sustainable Packaging and Global Recycling Targets 
23 September 2020The role of packaging Food Waste and Food Insecurity 
21 October 2020Global Supply Chains