هنر بسته بندی: دستگاه بازرسی اشعه ایکس PXT، می‌تواند ذرات آلودگی به کوچکی 3/0 میلی‌متر را شناسایی کند که نیمی از اندازه استانداردهای فعلی صنعت است. این دستگاه برای صنایع غذایی و سایر محصولات دارای ریسک تولید شده است.

 

 

این ماشین توسط Eagle Product Inspection طراحی شده است و می‌تواند ذرات فولاد تا قطر 3/0 میلی‌متر در پنیر را به عنوان مثال تشخیص و ردیابی کند. به گفته تولیدکننده دقت آن 100درصد است. دستگاه می‌تواند ذرات استخوان، پلاستیک، شیشه و سنگ و فلز را درون محصول شناسایی کند و دیگر دقت برای یک الاینده، دیگر به قیمت از دست رفتن انواع دیگر نخواهد بود.