در این ویدیو از راهکاری بسیار ساده و خلاقانه و در منزل برای بسته بندی جواهرات استفاده می شود.