2013 سالی استثنایی برای مسابقه Pro Carton/ECMA بود. علاقه به ایده‌های جدید در بخش مقوا و جعبه افزایش چشمگیری داشت. همان‌گونه که در رشد تعداد شرکت‌کنندگان نیز به چشم می‌خورد: حدود یک‌سوم از شرکت‌ها برای نخستین‌بار در این رویداد حضور داشتند که چنین چیزی بی‌سابقه بوده است. عامل موفقیت در اینجا کار عالی هیات داوران بود. برای ما مهم است که تمامی شرکا در چرخه توزیع بسته‌بندی به هیات داوران معرفی شوند: شرکت‌کنندگان باید به‌وسیله کارشناسانی که در عمل نیز تصمیم‌گیری‌های مهم انجام داده بودند، بررسی می‌شدند…

{phocadownload view=file|id=192|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}