زیست آنلاین: طبق تحقیقات جدید گروهی از دانشمندان، تا سال 2025، یازده میلیارد تن میکروپلاستیک در محیط انباشته خواهد شد. به گزارش زیست آنلاین، بیشتر این پلاستیک ها به عنوان یک آلاینده وارد محیط می شوند. سالانه بیش از 1000 تن میکروپلاستیک وارد پارک های ملی و سرزمین های حافظت شده غرب آمریکا وارد می شود. محققان می گویند این مقدار معادل 30 میلیون بطری پلاستیکی است.

 

 

 

دانشمندان دریافتند که این پلاستیکهای ثانویه تقریباً  در همه اکوسیستم های کره زمین یافت می شوند. آلودگی میکروپلاستیک می تواند مانند گرد و غبار توسط باد و باران در سراسر جهان پراکنده شود. رسوب های مرطوب میکروپلاستیک (میکروپلاستیک هایی که از طریق باران ته نشین می شوند)، از نظر اندازه بزرگتر اما از نظر تعداد کمتر هستند. طوفان های منطقه ای با گذر از مراکز شهری و بر فراز خاک فرسایش پذیر، نقش مهمی در گسترش این میکروپلاستیک ها دارند.

رسوب های خشک میکروپلاستیک (میکروپلاستیک هایی که تحت شرایط جوی خشک، مانند باد جا به جا می شوند)، از الگوهای جوی پیروی می کنند که نشان می دهد مانند گرد و غبار، در معرض پراکندگی شدید قرار دارند. این مطالعه می گوید در سال 2017، 348 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید شده است و این مقدار سالانه 5 درصد رشد داشته است.

پلاستیک ها در مدت زمان طولانی در جو انباشته می شوند و به دلیل ماندگاری زیاد، میکروپلاستیک ها به دور از منابع تولید و در تمام نقاط جهان یافت می شوند. دانشمندان می گویند، پیامدهای زیست محیطی گسترده میکروپلاستیک ها که تقریباً در هر اکوسیستم یافت می شوند و یافتن منابع آن ها که به جو وارد می شوند، برای یافتن راه حل های کاهش آلودگی پلاستیکی مهم هستند.