پیش از اینکه طرح بسته‌بندی یا فرآیند بسته‌بندی یک ابزار یا وسیله پزشکی را تایید کنید، باید به مشق شب‌هایتان مراجعه نمایید. «شما باید بدانید که چه چیزهایی حیاتی هستند سپس پی‌ریزی مناسب را انجام دهید.» Scott Levy، مهندس ارشد بسته‌بندی در شرکت DDL، آزمایشگاه تستی که در بحث طراحی بسته‌بندی فعالیت می‌کند، ادامه می‌دهد: «چنانچه شرکت شما به فروش ابزارهای پزشکی استریل مشغول است، هدف شما باید طراحی سیستم محافظ استریل و جلوگیری از نفود به این سیستم باشد.

 

{phocadownload view=file|id=410|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}