ایسنا: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر مردم اروپا و آمریکای شمالی بیش از محصولات تازه از خوراکی‌های بسته‌بندی شده مصرف می‌کنند.اطلاعات جدید حاکی از آن است مردم انگلیس در کنار اکثریت مردم غرب اروپا و آمریکای شمالی چهار برابر بیشتر از خوراکی‌های بسته‌بندی شده استفاده می‌کنند.

ورود خوراکی‌های بسته‌بندی شده به بازار که شامل غذاهای آماده، کیک‌ها و بیسکوئیت‌ها می‌شود تا حدودی علت افزایش چاقی در آمریکا و اروپاست. استفاده از خوراکی‌های تازه بخش بسیار محدودی از زندگی بسیاری از خانواده‌ها را شامل می شود، این در حالی است که زندگی طی دهه‌های اخیر سرعت بیشتری پیدا کرده، ساعات کاری افزایش یافته و تعداد زنان بیشتری وارد فضاهای کاری شده‌اند.

بررسی اطلاعات ۵۴ کشور جهان نشان می‌دهد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته تمایلات بیشتر به سمت مصرف خوراکی‌های بسته بندی شده است. همچنین در برخی کشورهای کمتر توسعه یافته دیگر همچون چین، هند و ویتنام مردم بیشتر کالری دریافتی خود را از مصرف غذاهای تازه دریافت می‌کنند.

به گزارش روزنامه گاردین، در این بررسی آمده است مردم برزیل هر روز بالاترین مقدار کالری دریافتی را از مصرف غذاهای تازه دارند. همچنین انگلیس و ژاپن دو کشوری هستند که کمترین میزان کالری دریافتی را از خوراکی‌های تازه دارند.