BBC: یک گروه خیریه که سواحل را پاکسازی می کند می گوید همه گیری ویروس کرونا باعث شده است یک موج جدید از آلودگی پلاستیکی راه بیفتد. گروه خیریه Surfers Against Sewage می گوید شاهد یک انفجار از ماسک‌ها و پلاستیک ها دو انداخته شده در سواحل و رودخانه ها است. این گروه ادعا می کند مشاغل در حال استفاده از این همه گیری هستند تا به استفاده از مقادیر زیادی پلاستیک رو بیاورند.

 

 

 

“جک میدلتون” یکی از اعضای این خیریه می‌گوید از زمان برداشتن محدودیت‌ها شاهد موج جدیدی از آلودگی‌های پلاستیکی هستیم که به صورت ماسک و دستکش های یکبار مصرف سواحل ما را پوشانده است. عادت داریم در هنگام گشت و گذار بطری ها و کیسه های پلاستیکی ببینیم اما این نوع جدید از آلودگی‌های پلاستیکی را هیچ کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند.

آقای میدلتون مردم را به استفاده از ماسکهای پارچه ای که قابلیت استفاده مجدد دارند تشویق کرد و گفت اقدامات ارائه شده برای کمک به مشاغل در زمان محدودیت ها، نبرد علیه آلودگی پلاستیک را تضعیف می کند.
ما شاهدیم که دولت در پیشرفتی که در زمینه مقابله با بحران آلودگی پلاستیکی به دست آوردیم به عقب حرکت کرد. از هزینه استفاده از کیسه های پلاستیکی برای ارسال غذا چشم پوشی شده و ممنوعیت استفاده از نی های و قاشق های پلاستیکی و گوش پاک کن ها که اخیرا اعلام شده بود، به تعویق افتاد.

از ۵۰ سپتامبر تا ۸ اکتبر، این گروه خیریه با هدف تشویق انجام اقدامات بنیادی در سراسر انگلیس، کمپینی با عنوان The Generation Sea به راه خواهد انداخت.