هنر بسته بندی: کاغذهای محافظتی تولید Feldmuehle Uetersen به تولیدکنندگان غذا امکان محافظت از محصولاتشان در مقابل آلودگی‌ها به وسیله روغن معدنی را داده است.MOB-Liner  کاغذی برای بسته بندی‌های انعطاف پذیر است که از فیبر خام تولید شده و به‌طور ویژه نیازهای بسته‌بندی‌های کاغذی را برآورده می‌کند.

بسته بندی‌های انعطاف پذیر, فیبر خام, بسته‌بندی‌های کاغذی, پاکت موادغذایی, پرکنی, چسب‌زنی پاکت, کاغذهای ضایعاتی, مرکب‌های چاپی, بسته‌بندی

بسته بندی‌های انعطاف پذیر, فیبر خام, بسته‌بندی‌های کاغذی, پاکت موادغذایی, پرکنی, چسب‌زنی پاکت, کاغذهای ضایعاتی, مرکب‌های چاپی, بسته‌بندی

Feldmuehle نشان داد که محافظت مناسب در برابر مهاجرت روغن معدنی را می‌توان بدون استفاده از فیلم و مواد ترکیبی ایجاد کرد. از این کاغذ محافظ در لایه‌های داخلی پاکت موادغذایی استفاده می‌شود. علاوه بر خاصیت محافظت‌کنندگی، ماده اولیه همچنین ویژگی‌های دیگری نیز دارد ازجمله این‌که خللی در پرکنی و چسب‌زنی پاکت در ماشین‌های فعلی ایجاد نمی‌کند. روغن‌های معدنی معمولا در کاغذهای ضایعاتی و به‌خاطر مرکب‌های چاپی وجود دارند. بسته‌بندی تولید شده از فیبر خام نمی‌تواند در مقابل این آلودگی‌ مقاومت کند.