این مقاله براساس سال‌ها کار و تجربه و تدریس در بخش ارتباطات بازاریابی (از بسته‌بندی تا تبلیغات و دنیای دیجیتال) نوشته شده است. از هیچ منبع خارجی کپی نشده و گواه آن زبان فارسی است اما مطابق با مدل‌های نوین برندینگ و هم سو با رویکرد بازاریابی یکپارچه و منسجم است. این مدل راهبری یکپارچه سازمانی (تفکر و بیان و عملکرد) در چند سال گذشته به عمل درآمده و نتایج ملموس در ایجاد بالاترین بهره‌ورى در مقابل هزینه‌های آن را داشته است.

{phocadownload view=file|id=415|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}