هنر بسته بندی: بطری‌ها و جارها 75درصد از تمام ظرف‌های پلاستیکی در آمریکا را به خود اختصاص داده‌اند و بر پایه گزارش The plastics Industry Association این روند رو به افزایش نیز هست.

بازار پلاستیک‌های بسته‌بندی,  بسته‌بندی در آمریکا, ظرف‌های پلاستیکی, بسته‌بندی,  آب بسته‌بندی‌شده, نوشیدنی‌های گازدار, بسته‌بندی‌های بخش نوشیدنی, بطری سازی, محصولات پلاستیکی

در گزارش آمده است که برای نخستین بار مصرف آب بسته‌بندی‌شده از فروش نوشیدنی‌های گازدار در آمریکا پیشی گرفته آن هم با رشد 5/8درصد. از سویی دیگر پلاستیک‌ها در سال 2016، 2/41درصد از تمام بسته‌بندی‌های بخش نوشیدنی را به خود جذب کردند. بخش بطری سازی تا سه سال آینده، سالی 6درصد رشد خواهد داشت. در این میان PET بیشترین سهم را از کل محصولات پلاستیکی به خود اختصاص خواهد داد.