هنر بسته بندی: شرکت DuPont Advanced printing خبر از تجاری شدن پلیت ‌فرم دیجیتال برای بازار کروگیت با نام Cyrel DLC داد. این سری جدیدی از نمونه قبلی یعنی Cyrel است.

چاپ روی کروگیت‌ها, مرکب‌های پایه آب,

در این پلیت از پلیمرهایی با فرمول‌بندی جدید استفاده شده است. سختی‌سنجی پایین آن برای چاپ بهتر بر روی لاینرهای نازک‌تر و باکیفیت‌ پایین‌تر کروگیت بورد که از مرکب‌های پایه آب استفاده می‌کنند، طراحی شده است.

Bob Hannum مدیر بخش کروگیت شرکت می‌گوید: پلیت‌های Cyrel DLC به طرز موثری پوشش مرکب جامد بر روی مقوای بازیافتی را افزایش می‌دهد که موضوعی چالش‌برانگیز در مقایسه با ورق‌های بکر هستند. وی می‌افزاید: Cyrel پیشرفته‌ترین محصول ماست که ما می‌توانیم به مشتری معرفی کنیم.

دریافت مرکب از پلیت به سطح به گونه‌ای که بهترین پوشش از مرکب جامد را داشته باشد و همزمان بر روی مقوا خراش ایجاد نکند تا پیش از این چالشی بزرگ بود. این پلیت همچنین در مصرف مرکب نیز صرفه‌جویی می‌کند.