هنر بسته بندی: Gerber، از پیشروان تولید غذاهای مغذی کودک، با مشارکت شرکت بین‌المللی بازیافت TerraCycle، هویت جدیدی به بسته‌بندی‌های غذای کودک داده است.

 

 

 

دو شرکت بر روی ارزش‌هایی همچون حذف ضایعات و پشتیبانی از بازیافت سخت بسته‌بندی غذای کودک همکاری کردند. مشارکت در این طرح آسان است. والدین در وب‌سایت برنامه بازیافت ثبت‌نام می‌کنند و بسته‌بندی‌هایی که در سیستم بازیافت شهری آن‌ها قابل بازیافت نیست را با استفاده از یک لیبل که هزینه آن از پیش‌ پرداخت شده، پست می‌کنند. بسته‌بندی‌ها پس از جمع‌آوری تمیز می‌شوند و پس از ذوب به پلاستیک سخت که می‌تواند دوباره به محصولات دیگر قالب‌گیری شود، تبدیل می‌شوند.

از طریق این سیستم رایگان بازیافت، Gerber راهی آسان‌ را برای تبدیل ضایعات به محصولات جدید امکان‌پذیر می‌کند. به ازای هر بسته‌بندی که به Terra Cycle ارسال می‌شود، 1 دلار به مدارس غیرانتفاعی یا سازمان‌های خیریه به انتخاب خودشان واریز می‌شود. این مشارکت گامی در جهت رسیدن Gerber به هدف خود در سال 2025 مبنی بر بسته‌بندی‌های 100درصد قابل بازیافت یا قابل استفاده مجدد است.