فارس: فرماندار رفسنجان گفت: ورود به بسته‌بندی پسته زمینه اشتغال را هم فراهم می‌کند و تحولی جدید در فرآوری پسته نیز ایجاد می‌شود.

 

حمید ملانوری در جلسه ستاد پسته در محل فرمانداری اظهار داشت: سامان‌دهی بازار پسته با همفکری اعضای ستاد باید صورت گیرد.وی بیان داشت: برنامه‌ریزی شود که عواید بیشتری نصیب کشاورزان شود و با توجه به بحران آب و افزایش قیمت نهاده‌ها برخی تاجران خارجی نباید وارد بازار شوند و برای بازار پسته مشکل ایجاد کنند.

ملانوری ادامه داد: کار روی پسته برای ارزش‌افزوده آن ضرورت دارد بسته‌بندی پسته در قالب بسته‌های کوچک 40 درصد ارزش افزوده دارد و این کالا باید وارد سبد غذایی مردم شود. وی تصریح کرد: ورود به بسته‌بندی پسته زمینه اشتغال را هم فراهم می‌کند و تحولی جدید در فرآوری پسته نیز ایجاد می‌شود.

فرماندار رفسنجان افزود: در محصولاتی نظیر زعفران، زرشک، زیره و… در زمینه بسته‌بندی اتفاقات خوبی افتاده، اما نگاه ما به پسته به همین میزان درآمد معطوف شده‌است.وی خاطرنشان کرد: اگر هزینه واقعی آب پرداخته می‌شد به این مقدار سود پسته بسنده نمی‌شد، ما به شدت با بحران آب مواجه هستیم و باید از منابع آبی بهره‌وری بهتری داشته‌باشیم.

ملانوری با بیان اینکه بخش خصوصی در این دوره نباید نگاهش به دست دولت باشد، اذعان کرد: تسهیلات بانکی با سود بالا به درد اقتصاد ما نمی‌خورد. وی عنوان کرد: پول و امکانات بخش خصوصی بیشتر از دولت است و می‌تواند با ورود به عرصه تولید و بهره‌وری و ارزش‌افزوده ضررهای ناشی از بحران آب را جبران کرد.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه تاجران در زمینه خرید و فروش پسته به عواید کشاورز هم فکر کنند، متذکر شد: باید همه کمک کنند تا بازار سالمی برای پسته ایجاد شود و اتاق بازرگانی هم فعال باشد.

www.isna.ir